003311101.png
33001222.jpg
minh-quang10311013.png
321333100.png
Công suất: 50W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
Chống Nước: IP65
Kích thước (DxRxC): 260x210x140(mm)
LED PHA 50W - Ánh Sáng Trắng

LED PHA 50W - Ánh Sáng Trắng

Mã sp: MQ50YJW

Giá: 1.180.000 VNĐ

Công suất: 50W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
Chống Nước: IP65
Kích thước (DxRxC): 260x210x140(mm)
LED PHA 50W - Ánh Sáng Vàng

LED PHA 50W - Ánh Sáng Vàng

Mã sp: MQ50YJY

Giá: 1.280.000 VNĐ

Công suất: 100W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
Chống Nước: IP65
Kích thước (DxRxC): 300x240x140(mm)
LED PHA 100W - Ánh Sáng Trắng

LED PHA 100W - Ánh Sáng Trắng

Mã sp: MQ100YJW

Giá: 2.030.000 VNĐ

Công suất: 200W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K
Chống Nước: IP65
Kích thước (DxRxC): 500x310x180(mm)
LED PHA 200W - Ánh Sáng Trắng

LED PHA 200W - Ánh Sáng Trắng

Mã sp: MQ200YJW

Giá: 5.580.000 VNĐ

Công suất: 50W
Điện áp: 170-250V/50-60Hz
Màu ánh sáng: Trắng
Quang thông: 4000 lm
Kích thước(ØxH): 410 x 310 mm
LED NHÀ XƯỞNG 50W

LED NHÀ XƯỞNG 50W

Mã sp: MQ50FY

Giá: 1.344.000 VNĐ

Công suất: 100W
Điện áp: 170-250V/50-60Hz
Màu ánh sáng: Trắng
Quang thông: 4000 lm
Kích thước(ØxH): 410 x 510 mm
LED NHÀ XƯỞNG 100W

LED NHÀ XƯỞNG 100W

Mã sp: MQ100FY

Giá: 2.057.000 VNĐ

Công suất: 10W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K
Chống Nước: IP66
Kích thước (DxRxC): 98x117x35(mm)
LED PHA KIM CƯƠNG 10W

LED PHA KIM CƯƠNG 10W

Mã sp: MQ10DFA

Giá: 266.000 VNĐ

Công suất: 20W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K
Chống Nước: IP66
Kích thước (DxRxC): 154x183x48(mm)
LED PHA KIM CƯƠNG 20W

LED PHA KIM CƯƠNG 20W

Mã sp: MQ20DFA

Giá: 403.000 VNĐ

Công suất: 30W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K
Chống Nước: IP66
Kích thước (DxRxC): 154x183x48(mm)
LED PHA KIM CƯƠNG 30W

LED PHA KIM CƯƠNG 30W

Mã sp: MQ20DFA

Giá: 461.000 VNĐ

Công suất: 50W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K
Chống Nước: IP66
Kích thước (DxRxC): 185x218x50(mm)
LED PHA KIM CƯƠNG 50W

LED PHA KIM CƯƠNG 50W

Mã sp: MQ50DFA

Giá: 528.000 VNĐ

Công suất: 100W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K
Chống Nước: IP66
Kích thước (DxRxC): 220x263x63(mm)
LED PHA KIM CƯƠNG 100W

LED PHA KIM CƯƠNG 100W

Mã sp: MQ100DFA

Giá: 1.055.000 VNĐ

Công suất: 150W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K
Chống Nước: IP66
Kích thước (DxRxC): 260x300x75(mm)
LED PHA KIM CƯƠNG 150W

LED PHA KIM CƯƠNG 150W

Mã sp: MQ150DFA

Giá: 1.572.000 VNĐ

Công suất: 200W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K
Chống Nước: IP66
Kích thước (DxRxC): 280x330x75(mm)
LED PHA KIM CƯƠNG 200W

LED PHA KIM CƯƠNG 200W

Mã sp: MQ200DFA

Giá: 2.080.000 VNĐ

Công suất: 100W
Điện áp: 220V/50Hz
Nhiệt độ màu: 6500K/3000K
Chống Nước: IP65
Kích thước (DxRxC): 300x240x140(mm)
LED PHA 100W - Ánh Sáng Vàng

LED PHA 100W - Ánh Sáng Vàng

Mã sp: MQ100YJY

Giá: 2.080.000 VNĐ